Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội LHPN phường Hòa Hiệp Nam ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại sông Cu Đê.

     Thực hiện kế hoạch số 03 của UBND phường về  "Năm văn hóa văn minh đô thị 2015" và kế hoạch của Hội LHPN phường về hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Đà Nẵng cử chỉ đẹp, sống văn minh". Sáng ngày 05/4/2015, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại sông Cu Đê, khu vực Nam Ô1 thu hút hơn 50 hội viên phụ nữ tham gia.

Hội viên phụ nữ ra quân bảo vệ môi trường

 

      Tại buổi ra quân, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn phường đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, bụi rậm, thu gom rác phế thải lồng ghép tuyên truyền Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 đối với các hộ dân tại khu dân cư.

     Đây là hoạt động ý nghĩa đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện cuộc vận động  "5 không, 3 sạch", giữ gìn bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị, góp phần xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, cơ sở.                                          

                                            Nguyễn Thị Nhơn (phường HHN)