Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Nam sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013

Chiều ngày 10/7, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Nam tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Từ đầu năm đến nay, Hội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn liền với các chương trình kinh tế của địa phương, phát huy các mô hình làm kinh tế của hội viên, đề xuất Ngân hàng CSXH giải quyết cho vay diện thoát nghèo, cận nghèo với các dự án trên 15 triệu đồng, đến nay trong Hội không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Hội tiếp tục triển khai thực hiện mô hình quỹ "Túi quà tấm áo chiến sĩ năm xưa" nhằm giúp đỡ những gia đình hội viên khó khăn. Tích cực phối hợp với các hội đoàn thể phường thực hiện tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, tham gia vệ sinh môi trường các tuyến đường liên tổ, phát huy phong trào "Chi hội Cựu chiến binh giúp đỡ Chi đoàn thanh niên" vận động các hội viên ủng hộ các hoạt động của tuổi trẻ các cấp với số tiền hơn 2 triệu đồng, ủng hộ 6 triệu đồng hưởng ứng phong trào "Xây dựng nông thôn mới" ở Hòa Vang.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", công tác giao quân đợt II, diễn tập "Chiến đấu trị an 2013" tại địa phương.

Bình Phạm