Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc tổ chức nói chuyện thời sự

     Sáng ngày 04/04/2014, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc tổ chức nói chuyện thời sự. Về dự có Ông Nguyễn Thành Quảng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, Ông Nguyễn Văn Bình - PCT Hội CCB quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, và hơn 250 cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn phường đến dự.

 

Toàn cảnh buổi nói chuyện thời sự

 

     Tại hội nghị các hội viên CCB đã được nghe giới thiệu tình hình thời sự thế giới và khu vực trong thời gian gần đây; vấn đề  thời sự đang được quan tâm hiện nay như tình hình biến động chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông ảnh hưởng đến các nước khu vực, trong đó có Việt Nam; về tình hình biển, đảo và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

 

Ông Nguyễn Thành Quảng-Phó Chủ tịch Hội

Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng báo cáo viên tại hội nghị

 

     Hội nghị được nghe Ông Nguyễn Thành Quảng-  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng truyền đạt tới cán bộ, hội viên của hội về các vấn đề  thời sự đang được quan tâm hiện nay. Việc tổ chức nói chuyện thời sự của Hội Cựu chiến binh Hòa Khánh Bắc đã giúp cho hội viên cựu chiến binh trong toàn phường hiểu thêm những thông tin liên quan đến Biển Đông, phòng chống tư tưởng nóng vội, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội và chính quyền nhân dân Việt Nam.

 

     Buổi tuyên truyền này nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, qua đó đẩy mạnh việc tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh và nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình và ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)