Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Nam tổng kết công tác Hội năm 2014

       Ngày 15/01/2015, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Năm 2014, Hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân; vận động cán bộ, hội viên giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng tham gia công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở…

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

          Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Hội đề ra 12 chỉ tiêu và nhóm giải pháp, phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% hội viên đạt danh hiệu "Cựu chiến binh gương mẫu", kết nạp mới 12 hội viên, nhận cảm hóa, giáo dục 60% các đối tượng vi phạm pháp luật tiến bộ, vận động 82% cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Ban liên lạc và CLB cựu quân nhân, 100% gia đình CCB không vi phạm an toàn giao thông, vận động xây dựng các loại quỹ hội đạt và vượt so với năm 2014; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy, xây dựng 02 mô hình điểm có hiệu quả thiết thực gắn với tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

       Các cơ sở Hội ký kết giao ước thi đua

 

          Tại hội nghị, các cấp Hội từ phường đến cơ sở đã ký kết giao ước thi đua phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2015. Dịp này, 07 tập thể và cá nhân tiêu biểu được UBND phường tuyên dương, khen thưởng trong công tác Hội năm 2014.

                                                                     Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.