Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Cựu Chiến binh Hòa Khánh Bắc tổng kết công tác Hội năm 2013.

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2014, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Về dự có đ/c Trần Văn Thanh - CT Hội CCB quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường, BCH Hội CCB phường và các chi hội.

 


Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Hội

 

Trong năm 2013, Hội CCB phường đã luôn chủ động nắm bắt tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, phối hợp tốt với chính quyền, các đoàn thể, ban ngành của phường và sự chỉ đạo của Hội cấp trên đã đạt được một số kết quả như: Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được quan tâm nhằm làm cho cán bộ và hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của địa phương; toàn phường hiện nay có 27 chi hội và 28 phân hội trực thuộc với 569 hội viên. Kết quả phân loại hội viên và tổ chức hội năm 2013 cán bộ hội viên CCB toàn phường có 98,5% trở lên hội viên đạt "Hội viên gương mẫu" và 98% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 40% chi hội đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 


Đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại Hội Nghị đồng chí Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy ghi nhận những kết quả của Hội đã được trong năm qua và mong rằng BCH Hội tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình", tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, giữ vững sự đoàn kết, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua ở địa phương.

 


Lãnh đạo Hội CCB quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường,
Hội CCB phường chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2014

 

Tại hội nghị, Hội CCB phường phát động giao ước thi đua đến toàn thể 27 chi hội CCB trực thuộc trong năm 2014. Với phương hướng chung "Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu", gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của địa phương, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Hội CCB phường phấn đấu năm 2014, 100% cán bộ hội và trên 95% hội viên được quán triệt, học tập đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên và các văn bản pháp luật mới ban hành. Tuyên truyền, vận động kết nạp trên 23 hội viên mới chỉ tiêu giao. 98% trở lên hội viên đạt "Hội viên CCB gương mẫu", 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. 

 


Đ/c Phan Văn Đại-PCT UBND phường trao giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác hội 2013

 

Nhân dịp này, BCH Hội CCB phường đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội năm 2013.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).