Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW

     Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hòa Khánh Bắc đã tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên, đồng thời xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến 28/28 tổ chức cơ sở hội trong toàn phường. Hàng năm Hội cũng tổ chức tổng kết năm gắn với sơ kết thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, đồng thời phát động phong trào thi đua gắn với các chủ đề hàng năm về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"; tổ chức ký kết giao ước thi đua trong các tổ chức cơ sở hội.

      Qua được học tập các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM", hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ gần gủi với nhân dân để nắm được tâm tư tình cảm của họ đồng thời tác động tích cực đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từng cán bộ, hội viên đã đăng ký phấn đấu "Làm theo" Bác, xứng đáng với phẩm chất cao quí "Bộ Đội Cụ Hồ" đồng thời vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, qui định địa phương.

 

             CCB Đoàn Văn Hội dẫn đầu trong phong trào làm kinh tế giỏi

 

      Phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" đã có hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội như: 100% cán bộ hội viên đã được học tập quán triệt các Nghị quyết của trung ương, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay" được các Hội cơ sở hưởng ứng và tích cực tham gia; tổ chức tìm hiểu cuộc thi viết "Luật biên giới quốc gia", "ký ức điện biên" với 593 đồng chí tham gia đạt 100%, tổ chức hội thi tiếng hát CCB nhiều tiết mục đạt giải cấp quận. Bên cạnh đó, các cấp hội CCB từ phường đến các chi hội CCB cơ sở luôn tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thu hút hơn 2500 lượt thanh thiếu niên tham gia, tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội 100% chấp hành nghiêm trả gốc và lãi đúng thời hạn quy định. Phối hợp với UBMTTQ và Công an phường về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " tích cực góp phần xây dựng xã, phường, tổ dân phố văn hóa.

 

CBHV CCB phường sản xuất kinh doanh giỏi

tăng thu nhập kinh tế gia đình

 

     Với ý chí vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế, đa dạng hoá ngành nghề, giúp hội viên nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế; Vận động hội viên đóng góp, ủng hộ tiền và ngày công, xoá nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tăng số hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ gia đình hội viên CCB nghèo trong phường giảm. Hội còn tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số tiền 8,511 tỷ đồng giúp cho 340 hộ vay làm kinh tế gia đình. Kể từ khi thực hiện chỉ thị 03-CT/TW đến nay, các phong trào thi đua do Hội CCBVN, Hội CCB quận Liên Chiểu và địa phương phát động ngày càng được chú trọng, đặc biệt là việc đẩy mạnh "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được các cơ sở Hội hưởng ứng tích cực, đạt nhiều thành tích. Kết quả phân loại hội viên và tổ chức hội, cán bộ hội viên CCB toàn phường có 98,5% trở lên hội viên đạt "Hội viên gương mẫu", và 98,5% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh trong đó 40% chi hội đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm hội CCB phường Hòa Khánh Bắc luôn đạt danh hiệu hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc.

     Nhiệm vụ của Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc thời gian tới là tiếp tục làm cho toàn thể Cán bộ - hội viên gia đình CCB nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện thật tốt chủ đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", từng cán bộ, Hội viên nêu cao trách nhiệm, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phối hợp hoạt động giữa các tổ chức hội CCB với MTTQ các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên có hiệu quả và đem lại ý nghĩa thiết thực.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)