Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội CCB Hòa Khánh Bắc sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 23/7/2013, Hội Cựu Chiến Binh Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Về dự hội nghị có đ/c Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB quận Liên Chiểu; đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND, đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể phường, các Chi Hội trưởng Hội CCB khu dân cư cùng đại diện cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội CCB phường đã tổ chức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho toàn thể hội viên CCB; tổ chức nhiều hoạt động thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kết nạp mới 15/21 đồng chí vào hội, nâng tổng số hội viên CCB trên toàn phường lên 569 đồng chí, thành lập mới 01 CLB Cựu quân nhân tại Chi hội Quang Thành 3B1, năng tổng số lên 06 CLB Cựu quân nhân với 781 đồng chí. Các cấp Hội CCB đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, tự lực vươn lên làm giàu chính đáng. Hội phối hợp với Ban XĐGN tạo điều kiện cho các gia đình hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, đến nay có 480 hộ vay/10 tổ, tổng dư nợ 7 tỷ 458 triệu đồng. Tại Chi hội 3 Quang Thành 4A, Chi hội CCB phối hợp các ban điều hành khu dân cư vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường bê tông với số tiền 30.000.000 đồng. Toàn hội có 07 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 01 hợp tác xã, 07 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các gia đình hội viên mở dịch vụ thương mại và kinh doanh buôn bán nên đời sống gia đình các hội viên từng bước được nâng lên.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở cho cán bộ, hội viên các cấp gương mẫu thực hiện; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tốt trong phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với phong trào thi đua "xây dựng nông thôn mới", phong trào "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xây dựng Hội CCB vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Hội CCB phường đến Chi Hội CCB cơ sở tiếp tục tăng cường vận động cán bộ, hội viên CCB tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện NQTW4, tích cực tham gia tốt phong trào của địa phương, đặc biệt là tham gia tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động lớn của địa phương, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hội, xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Trần Văn Thanh - CT Hội CCB quận Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Thanh - CT Hội CCB quận Liên Chiểu đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc, đồng thời chỉ rõ các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong đó cần quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng cho hội viên phải kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Hội phải đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới; Tập trung thực hiện chương trình xóa nghèo cho hội viên, chống tái nghèo. Trong thời gian tới cần phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Hội, góp phần cùng Đảng bộ phường hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - chính trị - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2013.

Đ/c Võ Học - CT Hội CCB phường trao quà cho các em có thành tích trong học tập

Tại hội nghị sơ kết Hội Cựu chiến binh phường tổ chức khen thưởng cho các em học sinh là con hội viên CCB đạt thành tích cao trong năm học 2012 - 2013. Trong năm học 2012 - 2013, có 48 em học sinh bậc TH, THCS và THPT là con hội viên CCB phường đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi, được Hội CCB phường tuyên dương và trao phần thưởng 42 xuất quà với tổng trị giá 4.200.000 đồng và kèm theo sách vở. Trong đó Hội Khuyến học quận hội Liên Chiểu trao thưởng 6 xuất quà mỗi xuất 150.000 đồng. Đây là hoạt động được Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc duy trì trong nhiều năm nay, qua đó động viên tinh thần, khuyến khích các em phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).