Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bác về đức tính trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

     Sáng ngày 20/3/2015, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

 

Buổi học tập

 

      Tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành; cán bộ công chức cơ quan phường cùng toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ tham dự hội nghị.

      Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ẩn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Liên hệ phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh được thể hiện qua từng lời nói, hành động, cách ứng xử về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải có trách nhiệm với nhân dân, với Đảng, Chính phủ, thực hiện nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, hăng hái xung phong thực hiện các nhiệm vụ, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trước; phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là then chốt và biết dựa vào dân để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

      Theo Kế hoạch của Đảng bộ phường, sau khi học tập cấp ủy các chi bộ  quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015 trong đảng viên và nhân dân. Việc triển khai phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh , công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương . Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình để từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Như Hân