Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hoà Minh ra quân phát động thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”

     Sáng ngày 18/01/2015, phường Hoà Minh tiến hành tổ chức ra quân thực hiện hưởng ứng Chỉ thị 43 của Thành uỷ, phát động " Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015" trên địa bàn phường. Tham gia bưổi ra quân có hàng trăm lượt người tham gia là cán bộ, công chức thuộc phường, các hội đoàn thể như Cựu chiến bình, đoàn thanh niên, lực lượng dân quân thường trực cũng hăng hái tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đầu năm mới 2015.

 

Ra quân dọn vệ sinh trước trụ sở UBND phường-

tuyến đường Tôn Đức Thắng

 

     Hưởng ứng "Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015" của Thành uỷ đà Nẵng. UBND phường hướng đến mục tiêu tăng cường đầu tư cho văn hoá, xây dựng kỷ cương trật tự và nếp sôngvăn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng người dân trên địa bàn dân cư của phường. Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn phường tập trung thực hiện tốt 07 nhiệm vụ chủ yếu sau: Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về văn hoá văn minh đô thị; nâng cao chất lượng văn hoá và đầu tư các thiết chế văn hoá; giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, chỉnh trang mặt tiền các tuyến đường lơn, tổ chức tháo dỡ các mái che di động và duy trì hiệu quả phong trào "ngày chủ nhật Xanh – sạch - đẹp"; đảo bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân;

 

     Bên cạnh đó, phường cũng tập trung thực hiện tốt việc việc xây dựng nếp sông văn hoá văn minh đô thị tại nơi dân cư; phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý các vi phạm về trậ tự an ninh dô thị, gây rồi trật tự nơi công cộng, chấm dứt các tình trạng lang thang xin ăn, quảng cáo rao vặt…

 

 

Sự tham gia của nhiều CBCC và các hội đoàn thể thuộc phường

 

     Ngay sau lễ phát động ra quân, lần lượt đã tiến hành ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường trước UBND phường trục đường Tôn đức Thắng, đường Hoàng Văn Thái đoạn Nghĩa Trang Liệt Sỹ, Ngã ba Hoà Mỹ, tuyến đường Nam Trân…Và các lực lượng chức năng quy tắc phường đã tiến hành tháo dỡ bạt che, mái hiên di động, xoá các biển quảng cáo, rao vặt…Bên cạnh đó, phường cũng duy trì phong trào "Ngày chủ nhật Xanh - sạch - đẹp" với sự tham gia của hàng trăm lượt ngưòi tại khu dân cư.

                                                          Thành Quyết - phường Hoà Minh