Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hoà Minh phối hợp triển khai dự án Quy hoạch nhanh (Rapid Planning) – CHLB Đức tại thành phố Đà Nẵng

     Chiều ngày 29/6/2015, Đoàn chuyên gia dự án Quy hoạch nhanh (Rapid Planning) - Cộng hoà liên bang Đức đã có buổi thăm và làm việc tại UBND phường Hoà Minh, đi cùng đoàn có các đồng chí đại diện đến từ Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng (DISED).

      Thời gian qua, trên địa bàn Hoà Phú 5 thuộc tổ 82, phường Hoà Minh đã thành lập Tổ hợp tác: "Hành động vì môi trường và công động" gồm có 10 thành viên, hoạt động thu gom và xử lý rác thải hữu cơ thành sản phẩm hữu ích, mang lại nhiều sáng kiến về hoạt động phát triển vì cộng đồng. Được nhiều tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá rất cao. Đại diện của Tổ hợp tác, bà Trịnh Thị Hồng hiện là Trưởng ban CTMT Hoà Phú 5, phường Hoà Minh đã được các tổ chức mời tham dự và chia sẻ kinh nghiệm ở các "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và kết nối mạng lưới Quỹ phát triển Cộng đồng" trong nước và quốc tế.

 

Toàn cảnh của buổi làm việc

 

     Về phía đoàn chuyên gia đến từ CHLB Đức (bao gồm các nhà khoa học đến từ Đại học kỹ thuật Brandenburg, Cottbus và Đại học Công nghệ Berlin của Đức) đánh giá rất cao mô hình"Tổ hợp tác Hành động vì môi trường và cộng đồng". Nội dung của đoàn chuyên gia về làm việc là bắt đầu triển khai các hoạt động đầu tiên của Dự án, và bước đầu thu thập cơ sử dữ liệu cần thiết về quy hoạch đô thị để tiến hành các nghiên cứu, tư vấn quy hoạch nhanh cho thành phố Đà Nẵng.

     Trước mắt, đoàn chuyên gia thống nhất chọn địa điểm phường Hoà Minh để triển khai hợp phần đào tạo trong khuôn khổ của Dự án. Và sẽ tiến hành tổ chức tập huấn tư vấn đào tạo cho Tổ hợp tác từ ngày 15 đến 22 tháng 7 năm 2015 về lý thuyết và thực hành quản lý chất thải rắn và ủ phân từ rác thải. Có thể nói đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác tư vấn đào tạo cho mô hình "hành động vì môi trường và cộng đồng" tại khu vực Hoà Phú 5, phường Hoà Minh. Qua đây sẽ đúc kết kinh nghiệm và chia sẻ nhân rộng mô hình trên tại nhiều địa bàn của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

 

                                                                       Lê Thành Quyết (Hòa Minh)