Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Minh củng cố kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Sáng ngày 09/5/2013, Ban Tư pháp phường Hòa Minh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện việc củng cố kiện toàn lại Tổ hòa giải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải.

Thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn phường luôn được Đảng uỷ, UBND phường quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là công tác xây dựng củng cố kiện toàn hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng.

Tại buổi Hội nghị, Ban Tư pháp phường đã tham mưu cho UBND củng cố kiện toàn lại 30 Tổ hòa giải với tổng cộng 427 hòa giải viên (344 nam, 83 nữ). Các thành viên của Tổ hòa giải đa phần là các Trưởng ban Công tác Mặt trận tại cơ sở (Tổ trưởng hòa giải); Phó ban Công tác Mặt trận (Tổ phó hòa giải); các Trưởng ban ngành, đoàn thể ở khu dân cư (thành viên Tổ hòa giải). Đối với các vụ việc lớn hòa giải thành, các Tổ hòa giải trích biên bản gửi về Ban Tư pháp, UBND phường sẽ hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Có thể nói rằng việc củng cố kiện toàn hệ thống Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn góp phần giúp đỡ, thuyết phục các bên đạt được các thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ tại khu dân cư; giảm tải các vụ việc tranh chấp khiếu kiện lên cấp trên; phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng khu dân cư trên địa bàn phường.

          Thành Quyết (Hòa Minh)