Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

     Ngày 27/3/2014, Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị triển khai học tập các chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tuyên truyền về tình hình Biển đảo năm 2014 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ẩn - Phó Bán Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên hội nghị triển khai chuyên đề năm 2014 với nhiều nội dung cơ bản, thiết thực như: Tư tưởng, quan điểm, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân; ý thức đúng đắn về vị trí trách nhiệm của mình trong mọi cương vị, vị trí công tác; về chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi; nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai…Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe đồng chí Hà Văn Thông – BCH Biên phòng Thành phố, báo cáo viên Thành phố thông tin tuyên truyền về tình hình Biển đảo năm 2014.

     Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2014, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

                                                                             Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN)