Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam triển khai công tác phòng chống cháy rừng

Sáng 3/4, UBND phường Hòa Khánh Nam hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013.

Theo đó, UBND phường thành lập Ban chỉ đạo gồm 13 thành viên; ký hợp đồng với nhân viên bảo vệ rừng; thành lập tổ xung kích chữa cháy rừng để chủ động và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng cho các hộ dân sống ven rừng. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các đối tượng phá rừng. Hội nghị cũng đã thảo luận và đề xuất một số giải pháp bảo vệ rừng trong đó chú trọng công tác phòng chống cháy rừng là chính. Những trường hợp khi đốt thực bì phải báo cáo với chính quyền địa phương. Cũng tại Hội nghị, các hộ đang khai thác, sử dụng rừng cũng đã ký cam kết bảo vệ rừng với UBND phường.