Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Sáng ngày 16/11, UBMTTQVN phường Hòa Khánh Nam tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

Trong năm qua, nhằm kêu gọi sức mạnh tổng hợp, tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, Mặt trận phường Hòa Khánh Nam cùng các đoàn thể đã từng bước hình thành nên những mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Với mô hình "Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực", cán bộ mặt trận phường và KDC đã tiết kiệm phụ cấp 10.000 - 20.000/tháng ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" 20 triệu đồng, cán bộ Đảng viên Chi bộ cơ quan hỗ trợ 3 xuất học bổng thường xuyên cho 3 học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Nhiều công trình được xã hội hóa, hoàn thành nhờ sự đóng góp của nhân dân như: hệ thống mương thoát nước tổ 21,22; điện thắp sáng trong KDC 1A4, 1A6, Khánh Sơn; các con đường bê tông hóa KDC Chơn Tâm 2B, 2C… Bên cạnh đó, CVĐ "Vì người nghèo" được phát động gắn liền với các hoạt động chủ đạo trong công tác mặt trận. Năm 2013, Mặt trận HKN đã huy động được số tiền trên 230 triệu đồng cho nguồn quỹ "Vì người nghèo" vượt chỉ tiêu được giao. Từ nguồn quỹ, Mặt trận đã tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, tiếp sức học sinh nghèo đến trường với số tiền trên 270 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà; hỗ trợ vốn buôn bán cho 10 hộ, trao học bổng cho 47 em học sinh và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 27 trường hợp… Góp phần cùng địa phương xóa 127 hộ nghèo. Ngoài ra, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, các mô hình CLB Gia đình hạnh phúc, CLB môi trường, CLB phòng chống bạo lực gia đình… được nhân rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2013 đạt trên 82%, KDC văn hóa đạt 71%.

Dịp này, Mặt trận phường đã trao giấy khen ghi nhận 52 tấm lòng vàng đã tích cực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và khen tặng 2 hội đồng chư phái tộc đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Bình Phạm