Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 05/6/2014, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Hà Thúc Liêu - QUV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Ẩn - Phó ban Tuyên giáo Quận uỷ; Mai Thanh Quang - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy. Cùng dự còn có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

 


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

 

Qua 3 năm qua việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Từ đó, Đảng bộ phường đã áp dụng nhiều hình thức và cách thức tuyên truyền khác nhau phù hợp với đặc thù từng khu dân cư, đó là: Năm 2011: Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  "v/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Năm 2012: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị". Năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

 


Tiết mục văn nghệ chào mừng

 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường, các cá nhân đều thấm sâu những lời dạy của Bác, tự kiểm điểm về lề lối làm việc của mình, phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, là việc làm thường xuyên, lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên; trong mỗi việc làm dù công việc lớn hay nhỏ, đơn giản hay khó khăn đều thể hiện rất rõ tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều đồng chí là đảng viên đã nghỉ hưu đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo trong công tác, tiết kiệm trong tiêu dùng, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương để cán bộ quần chúng noi theo. Qua đó, các đảng viên chọn việc để đăng ký và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo cho các tổ chức trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của các cấp ủy chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo Bác để đánh giá phân loại hàng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình, tiên tiến, gương người tốt việc tốt coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mọi người. Trong 3 năm đã có 08 tập thể và 06 cá nhân được các cấp khen thưởng.

 


Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trường - Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân phường trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Trong 3 năm qua, phường đã phát động việc đăng ký thi đua lập thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có bản đăng ký việc học tập cụ thể của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và xem đây là một nội dung quan trọng trong đánh giá xét thi đua cuối năm. Các phong trào thi đua đã được các chi bộ trực thuộc của phường tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ và các hoạt động, phong trào sát với từng địa bàn dân cư. Những kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của phường đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố trong sạch vững mạnh.

 

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đi vào nề nếp hơn, đồng thời gắn với chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 "về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế để từng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, cần nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm, gương mẫu thực hiện trong mọi công việc, trong đời sống và các mối quan hệ để trong năm 2014 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều gương người tốt, việc tốt góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).

(Người đăng: tuanhn)