Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn (2010-2015)

     Chiều ngày 22/01/2015, phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn (2010-2015), tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2015. Về dự Hội nghị có Ông Phạm Minh - Trưởng phòng Nội vụ quận.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

     5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra, phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 57%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 39% và nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,6%. Hàng năm thu ngân sách và các loại quỹ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao. Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu của người dân. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân trong các dự án bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp các khu dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Quỹ vì người nghèo" được vận động phát triển mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát huy hiệu quả. Số hộ gia đình văn hóa bình quân hằng năm đạt trên 80%, khu dân cư văn hóa đạt trên 70%.

 

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc 

 

     Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2015-2020), năm mở đầu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Phát huy ưu điểm, khai thác thuận lợi tiềm năng và thế mạnh, cán bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Nam quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm xây dựng phường Hòa Khánh Nam thành một phường văn minh đô thị. Trong dịp này, 21 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm được UBND phường tặng giấy khen; 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014 được UBND quận tặng giấy khen; 75 tập thể và 85 cá nhân được UBND phường khen thưởng.

 

Băng Lan – VP UBND phường