Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt, cốt cán cơ sở năm 2013

Chiều ngày 27/8, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh Nam, Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt, cốt cán ở khu dân cư trên địa bàn phường.

Tham dự Hội nghị tập huấn lần này có đồng chí Dương Đình Liễu - Phó Phòng Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Ngô Khôi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo thành phố; đồng chí Phạm Duy Minh - Phó Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể của phường và hơn 270 các ông, bà là cán bộ nòng cốt, cốt cán tại Khu dân cư.

Tại hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về nội dung, hình thức hoạt động và phương pháp vận động quần chúng của lực lượng nòng cốt, cốt cán trong tình hình mới; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; các kỹ năng về bảo vệ an ninh trật tự và xử lý tình huống điểm nóng trên địa bàn.

Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò hết sức to lớn của lực lượng nòng cốt, cốt cán ở khu dân cư. Trong những năm qua, Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam luôn chú trọng quan tâm và có những chỉ đạo hết sức sát sao đối với lực lượng nòng cốt này; luôn coi đây là lực lượng tiên phong, tiếp cận nắm bắt mọi diễn biến tâm trạng của nhân dân nhanh nhất, kịp thời nhất và giải quyết tại chỗ những vấn đề phức tạp nảy sinh ở khu dân cư. Đồng thời, là lực lượng góp phần tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường và các vấn đề phát sinh khác ở khu dân cư.

Vì vậy, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán ở khu dân cư đủ về lượng, mạnh về chất lượng nhằm đảm đương được những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo là vấn đề luôn được cấp ủy Đảng quan tâm.  

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN)