Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam phổ biến Luật Hòa giải cơ sở năm 2014

     Sáng ngày 19/4, UBND phường Hòa Khánh Nam tổ chức phổ biến Luật Hòa giải cơ sở năm 2014 cho trên 200 tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư.

 

 

     Qua buổi phổ biến, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã cung cấp cho các hòa giải viên những thông tin cần thiết trong công tác hòa giải cơ sở như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; những yêu cầu cần có ở các hòa giải viên như: có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân và hiểu biết pháp luật cũng như những nghĩa vụ, quyền lợi của người làm công tác này. Bên cạnh đó, những Nghị quyết, điều lệ mới có liên quan đến công tác hòa giải cơ sở như: Nghị quyết số 51/2001/QH10… cũng đã được báo cáo viên đề cập đến. Những năm qua, HKN rất chú trọng đến công tác hòa giải cơ sở, với mục tiêu đảm bảo giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân và ổn định cuộc sống, tình hình ANTT trên địa bàn phường. Hiện nay, phường HKN có trên 280 hòa giải viên và từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 8 vụ việc.

 

                                                                                                        Bình Phạm