Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam họp xét hỗ trợ thoát nghèo 6 tháng cuối năm 2013

Sáng ngày 06/11/2013, tại phòng họp UBND phường, Ban giảm nghèo phường Hòa Khánh Nam tổ chức buổi họp xét thoát nghèo bền vững 6 tháng cuối năm 2013. Dự buổi họp có các đồng chí đại diện thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí trong Ban giảm nghèo phường.

Toàn cảnh buổi họp của Ban giảm nghèo phường

Hiện nay, toàn phường có 333 hộ nghèo và khoảng 350 hộ cận nghèo đang cần được sự hỗ trợ. Đây là một khó khăn rất lớn đối với một địa phương còn nghèo như Hòa Khánh Nam trong công tác giảm nghèo cũng như việc tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường. Với sự nỗ lực của Ban giảm nghèo phường, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội toàn phường, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy phường trong việc tích cực điều tra, khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh của từng hộ nghèo để có những biện pháp giúp đỡ phù hợp; nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, thực hiện các chính sách ưu đãi… Trong đợt xét thoát nghèo 6 tháng cuối năm 2013 này, Ban giảm nghèo phường họp thống nhất thoát nghèo với 55 hộ đủ điều kiện xét hỗ trợ thoát nghèo bền vững (6 tháng đầu năm đã tập trung nguồn lực xóa 50/333 hộ nghèo) nâng tổng số hộ được hỗ trợ thoát nghèo cả năm lên 105 hộ. Và có 28 hộ nghèo theo chuẩn mới (giai đoạn 2013 - 2017) được xét bổ sung trong đợt này.

Được biết, trong 16/55 hộ được xét thoát nghèo sẽ được đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, nguồn hỗ trợ được dự kiến chi từ quỹ "Vì Người nghèo" của phường; riêng hộ ông Nguyễn Phê trú tổ 170 được Ban giảm nghèo phường đề xuất hỗ trợ thêm 15kg gạo/tháng/năm.

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).