Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 23/08/2013, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt và thảo luận các nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: Triển khai Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TƯ đến cơ sở; Triển khai Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Triển khai NQ về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung thảo luận các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng và các nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN)