Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn 10-HD/UBKTTW ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

 

Cũng trong dịp này, Thường trực Đảng ủy cũng đã triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nội dung và công tác nhân sự đại hội Đảng; thông qua Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy phường về nội dung và công tác nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, từ đó chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung, làm tốt công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự khóa mới và tiến hành Đại hội chi bộ đúng nguyên tắc, thủ tục, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp; hướng tới Đại hội bằng các phong trào hành động thiết thực, hiệu quả.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).