Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 24 tháng 9 năm 2014, Ban Thường trực Mặt trận phường Hoà Khánh Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng và triển khai thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ công chức phường, Ủy viên UBMT, Bí thư - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó ban công tác Mặt trận 27 khu dân cư.

 


Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - UV BTV,
Chủ tịch UBMTTQVN phường  khai mạc buổi tập huấn

 

Tham dự hội nghị có đ/c Trương Công Mùi – UV BTT UBMTTQVN TP, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật thành phố, báo cáo viên của Lớp học, đ/c Hoàng Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Văn Trường - Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Phan Châu Tuấn - Chủ tịch UBND phường. Hội nghị đã nắm bắt đầy đủ, chi tiết và cụ thể các Quy chế, Quy định. Qua đó, góp phần nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Mặc dù buổi tập huấn triển khai nhiều nội dung như: Công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhưng lớp học nghiêm túc,  làm nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới. Lớp học đã trang bị những kiến thức tạo điều kiện cho Cán bộ Mặt trận khu dân cư áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn, chặt chẽ hơn trong việc tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân trong các buổi sinh hoạt tại KDC để các quyết định sớm đi vào cuộc sống, góp phần củng cố và giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

 


Đ/c Trương Công Mùi - UVBTT UBMTTQVN TP, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật thành phố, báo cáo viên của lớp học

 

 

Minh Phương.