Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI)

      Ngày 02/4/2015, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và hơn 100 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên của 36 chi bộ trực thuộc, trên địa bàn phường.

 

Toàn Cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Chuyên đề 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

       Sau hội nghị này, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tiếp tục triển khai, phổ biến quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 và chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 một cách sáng tạo, chất lượng và đạt hiệu quả cao đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

 

 Thanh Thắng (Đảng ủy HKN).