Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị phổ biến nội dung Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

Ngày 31/5/2014, UBND phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

 


Đ/c Lê Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức phường, cấp ủy chi bộ khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng đoàn thể ở khu dân cư và tổ trưởng dân phố.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, bà Lê Thị Xuân Nga - Báo cáo viên Sở Tư pháp thành phố nêu rõ nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013 với bố cục 11 chương, 120 điều đã được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

 

Bản Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện, nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                            

 Lưu Thị Nghĩa - VHXH P. Hòa Khánh Nam.

(Người đăng: tuanhn)