Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Ngày 13/8/2014, tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Nam, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Liên Chiểu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị - pháp luật, chuyên môn hè năm 2014 cho hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn quận. Về dự có đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo quận, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường.

 


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2014

 

Trong 3 ngày 13 đến 15/8/2014, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên của Thành ủy và Quận ủy truyền đạt các nội dung, như: Tình hình thời sự nổi bật quốc tế, trong nước và tình hình Biển Đông 6 tháng đầu năm 2014; tình hình GD&ĐT năm 2014; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 06/11/2013 của BTV Thành ủy về nội dung "5 xây", "3 chống"; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Đất đai năm 2013; Luật phòng, chống khủng bố…

 

Qua lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè này, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục về chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của ngành Giáo dục. Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo.                                                                                                    

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).