Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

Ngày 11/4/2013, Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong năm 2013. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tịnh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Liên Chiểu, ở phường có đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Phạm Quốc Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Dương Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, Trưởng các ban ngành, đoàn thể; 33 cấp ủy chi bộ khu dân cư trên địa bàn phường tham dự.

Trong công tác thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI), về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó tạo ra những mô hình làm tốt, gắn triển khai thực hiện một số việc tập trung chỉ đạo trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng cần xác định các công việc cụ thể để tập trung chỉ đạo phải xuất phát từ yêu cầu, nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và thực tiễn của địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực công tác về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thông qua đó góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cũng như xây dựng và nhân rộng các mô hình. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nội dung chính: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của chi bộ  Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước". Xây dựng kế hoạch triển khai việc cần tập trung chỉ đạo ở đơn vị mình để tập trung chỉ đạo việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)