Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc triển khai thu thuế môn bài năm 2015.

Sáng ngày 29/12/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai thu thuế môn bài 2015.

 

Về dự có Đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, đ/c Nguyễn Dũng - Đội trưởng Đội thuế phường, UBMTTQVN phường và các cán bộ công chức phường trong tổ thu thuế môn bài năm 2015.

 

 

Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, thu thuế môn bài đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Thông qua công tác quản lý, thu thuế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích và nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH của phường, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức thống kê, rà soát nắm toàn bộ các doanh nghiệp; các hộ có sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường. Phát tờ khai và hướng dẫn khai thuế môn bài, điều tra doanh

thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậc theo quy định của biểu thuế môn bài. Lập bộ, duyệt bộ thuế và phát hành thông báo thuế môn bài năm 2015 đến các tổ chức, cá nhân.

 

Tổ chức đôn đốc thu thuế môn bài năm 2015 theo sổ bộ đã được duyệt và theo đúng kế hoạch đồng thời nộp vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định, Quyết toán và chấm bộ thuế môn bài năm 2015, xác định rõ những tổ chức, cá nhân kinh doanh còn nợ đọng thuế để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thu thuế môn bài năm 2015, UBND phường đã chỉ đạo: Công tác triển khai, thực hiện từ 24/12 đến 27/12/2014; Đôn đốc, thu nộp thuế môn bài vào ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 28/01/2015 với tổng dự toán giao thu 600 triệu đồng và thu thuế hộ kinh doanh khoán thuế từ ngày 21/1/2015 đến 31/01/2015.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).