Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc triển khai thu thuế Môn bài năm 2014.

Chiều ngày 26/12/2013, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai thu thuế môn bài 2014. Về dự có Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, Đội thuế phường và các cán bộ công chức phường trong tổ thu thuế môn bài năm 2014.

 

Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, thu thuế môn bài đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thông qua công tác quản lý, thu thuế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích và nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu KT - XH của phường, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước năm 2014.

 


Toàn cảnh triển khai thu thuế môn bài năm 2014

 

Theo đó, cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức thống kê, rà soát nắm toàn bộ các doanh nghiệp; các hộ có sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường. Phát tờ khai và hướng dẫn khai thuế môn bài, điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậc theo quy định của biểu thuế môn bài. Lập bộ, duyệt bộ thuế và phát hành thông báo thuế môn bài năm 2014 đến các tổ chức, cá nhân.

 

Tổ chức đôn đốc thu thuế môn bài năm 2014 theo sổ bộ đã được duyệt và theo đúng kế hoạch đồng thời nộp vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định, Quyết toán và chấm bộ thuế môn bài năm 2014, xác định rõ những tổ chức, cá nhân kinh doanh còn nợ đọng thuế để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thu thuế môn bài năm 2014, UBND phường chỉ đạo thực hiện như sau. Công tác triển khai, thực hiện từ 23/12 đến 26/12/2013; Đôn đốc, thu nộp thuế môn bài vào Ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện từ 28/12/2013 đến 18/01/2014 với tổng dự toán giao thu 526 triệu đồng và thu thuế hộ kinh doanh khoán thuế từ ngày 19/12/2013 - 26/1/2014.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).