Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc triển khai công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2014

     Sáng 5/5/2014, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống AIDS Hòa Khánh Bắc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Đồng chí Tô Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy mại dâm. Đồng thời, triển khai nội dung công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2014. Các đội kiểm tra liên ngành thực hiện rà soát lại điều kiện tiêu chuẩn của các cơ sở dịch vụ văn hoá, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Trong đó 30 cơ sở nhà trọ, 14 cơ sở karaoke, 06 cơ sở massage, 52 cơ sở Intennet trên địa bàn không để xẩy ra việc lợi dụng danh nghĩa hoạt động dịch vụ, để tổ chức hoạt động mại dâm trá hình.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)