Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc triển khai công tác Mặt trận giám sát cán bộ công chức

Sáng ngày 24/9/2013 UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai công tác Mặt trận giám sát cán bộ công chức quận, phường trên địa bàn phường năm 2013. Về dự có đ/c Trần Việt Dũng - UVBTV, Chánh Văn phòng UBMMTQVN thành phố Đà Nẵng; ở phường có có đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Nguyễn Tri Thám - Chủ tịch UBMTTQVN phường, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, các thành viên Mặt trận phường, các trưởng ban ngành đoàn thể, 28 cán bộ công chức phường tham gia công tác giám sát, 33 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực dân cư tham dự.

Đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường triển khai kế hoạch

Thực hiện Kế hoạch số 444/KH-BTT ngày 20/8/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT ngày 5/9/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN quận Liên Chiểu về việc triển khai chỉ đạo điểm công tác Mặt trận giám sát cán bộ công chức quận phường trên địa bàn quận Liên Chiểu, UBMTTQVN phường đã xây dựng Kế hoạch số 27/2013/KH-MT, cụ thể:

Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận giúp cho tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền phường và quận nắm chắc hơn tình hình cán bộ công chức thuộc diện mình quản lý về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kịp thời xử lý những cán bộ công chức sai phạm, góp phần đẩy mạnh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Việc triển khai giám sát điểm lần này nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân nhất là những bộ phận, cá nhân trực tiếp giải quyết những công việc liên quan đến quyền lợi của người dân. Đồng thời thông qua hoạt động giám sát để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Các đối tượng giám sát bao gồm: Cán bộ công chức làm việc tại phường; Cán bộ không chuyên trách công tác tại phường; Cán bộ công chức quận, phường về sinh hoạt nơi cư trú.

Theo kế hoạch, đối tượng giám sát là cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách đang công tác tại phường và giám sát chung các hoạt động của UBND, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN phường sẽ tổ chức các hoạt động giám sát điểm tại 3 bộ phận gồm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận Địa chính - Xây dựng và bộ phận Thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đối với giám sát cán bộ công chức quận, phường về sinh hoạt nơi cư trú, tính gương mẫu đạo đức công vụ, thực hiện nhiệm vụ dự sinh hoạt nơi cư trú theo sự phân công của UBND quận, phường. Thời gian thực hiện bắt đầu cuối tháng 9/2013 và kết thúc vào cuối tháng 11/2013.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)