Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

      Chiều ngày 18/5/2015, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Về dự có  Đ/c Nguyễn Hữu Tịnh-UVBTV, Chủ nhiệm kiểm tra Đảng quận ủy Liên Chiểu, đ/c Huỳnh Sự-Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu, ở phường có đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy, BCH, BTV Đảng ủy, các Bí thư, phó bí thư cấp ủy chi bộ khu dân cư tham dự

 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

      Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được xem đoạn phim về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, trong những ngày tháng này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và bà con ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước.

      Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ truyền thống văn hóa của dân tộc mà giá trị tập trung nhất là lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, tinh thần khoan dung nhân ái. Ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. 

 

Văn nghệ chào mừng, múa "cháu yêu Bác Hồ" trường Ngô Sĩ Liên

 

      Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, đường lối cách mạng Việt Nam cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đã cơ bản được xác định. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

      Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Hồ Chí Minh trong những năm bôn ba trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

      Tại hội nghị Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc cũng tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của bộ chính trị từ năm 2011-2014. Trong 4 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng  gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường và của từng cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị

      Thực hiện chỉ đạo của quận ủy, tất cả các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, được thực hiện kịp thời, gắn với chuyên đề toàn khóa: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cùng với chuyên đề hằng năm Đảng bộ phường, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hướng dẫn học tập thêm các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy

trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03

 

     Thực hiện việc vận động treo ảnh Bác Hồ tại nhà theo Công văn 224-CV/QU của quận ủy Liên Chiểu về chủ trương treo ảnh Bác Hồ trong gia đình và nơi nhà họp, phòng họp, nơi làm việc và nơi sinh hoạt cộng cộng 100% có treo ảnh Bác. Đối với cán bộ, Đảng viên có 826/826 đạt 100% đã treo ảnh Bác Hồ tại nhà riêng, toàn phường có trên 90% tổng số hộ dân thực hiện việc trao ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất trong gia đình.

      Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác truyền thông tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được quan tâm toàn Đảng bộ phường và địa phương thực hiện tốt chỉ thị tuyên truyền với nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu và lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ. Đài truyền thanh phường ngoài việc tiếp sóng đài cấp trên và có những chuyên mục gương người tốt việc tốt, về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, nhất là nội dung các chuyên đề hằng năm trong toàn Đảng bộ, hệ thống Mặt trận, đoàn thể nhân dân, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên.

 

Đ/c Phan Văn Đại PCT UBND phường

trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

 

      Dịp này, UBND phường trao Bằng khen có 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)