Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” Mô hình thiết thực cần nhân rộng

     Hiện nay có gần 46 ngàn công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có trên 5,5 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, phần lớn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất là người ngoại tỉnh, xuất thân từ nông thôn, tại khu công nghiệp Hòa Khánh nằm trên địa bàn phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà nẵng số công nhân ngoại tỉnh là trên 50%, như ở thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An và các vùng giáp ranh với thành phố Đà nẵng lên đến trên 60%. Thực tế đó đang đặt ra cho các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết những bức xúc của công nhân khu công nghiệp như về nhà ở, nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội.

 

     Mô hình Tổ tự quản, hình thức tổ chức xã hội tự nguyện, được lập ra trong công nhân tại khu nhà trọ, khu công nghiệp, hình thành tại thành phố Đà Nẵng, hiện đang được triển khai nhân rộng và bước đầu hoạt động có hiệu quả ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà nẵng.

 

Toàn cảnh ra mắt tổ tự quản công nhân nhà trọ

 

     Hiện nay trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc đã xây dựng được gần 11 Tổ tự quản với gần 2.000 công nhân tham gia tại các khu nhà trọ công nhân tại các khu vực Quang Thành 4A, Quang Thành 4B, Đa Phước 1, 2, khu Vực Thanh Vinh. Thông qua các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp cùng với công an và ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong công nhân như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật phòng chống ma túy, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

 

     Trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã có 2.000 lượt công nhân các khu nhà trọ có Tổ tự quản được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát hành 1000 tờ gấp tuyên truyền các loại. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn thành phố, công đoàn lao động Quận Liên Chiểu, công đoàn cơ sở phường Hòa Khánh Bắc cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT như "Tiếng hát công nhân khu nhà trọ", tổ chức các trò chơi, hội thi ẩm thực, chăm lo cho công nhân nhà trọ không về quê vui tết, trang bị tủ sách, báo, tivi… các hoạt động này đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, hình thành kỹ năng sống văn minh công nghiệp, đồng thời xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa công nhân với địa phương. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Công đoàn thành phố còn phối hợp với lực lượng Công an tổ chức phát động phong trào đấu tranh và tố giác tội phạm.

 

Một buổi tuyên truyền trong công nhân

lao động tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ của LĐLĐ TP

 

      Việc thành lập các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại các khu nhà trọ khu công nghiệp đã tạo dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Tuy có những hình thức tổ chức khác nhau trong hoạt động tại các khu nhà trọ công nhân, nhưng việc hình thành Tổ tự quản tại các khu nhà trọ công nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của công nhân, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của công nhân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, từ đó hạn chế xảy ra các vụ lộn xộn, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các Tổ tự quản công nhân từng bước hoạt động nền nếp, góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau khi có khó khăn trong cuộc sống, tạo chuyển biến trong công nhân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành tốt quy định tạm trú, tạm vắng của địa phương, thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

     Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân lao động tại các khu công nghiệp là mô hình hoạt động mới, bước đầu đáp ứng đòi hỏi bức thiết của công tác tập hợp quần chúng đa dạng của Đảng ta và các tổ chức chính trị, xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn. Mô hình tổ chức này đang rất cần có sự quan tâm chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể các cấp và tổ chức Công đoàn, nhất là những địa phương có đông công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Các cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư nghiên cứu xây dựng nội dung, quy chế thống nhất, trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

 

     Từ khi thành lập đến nay, mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trong dân cư đã cải thiện được tình hình vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn, không xảy ra các vụ vi phạm pháp luật hình sự, trọng án, trộm cắp, tệ nạn xã hội. Mô hình tổ tự quản trên địa bàn tại các khu công nghiệp bước đầu khả quan mang lại nhiều lợi ích cho công nhân và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư".

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)