Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức sơ tuyển khám sức khỏe NVQS.


Thanh niên đăng ký khám nghĩa vụ quân sự

 

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân năm 2015, ngay từ đầu năm, phường Hòa Khánh Bắc đã tiến hành kiện toàn Hội đồng NVQS, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đứng điểm các khu vực tổ dân phố trên địa bàn phường. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh của phường và tại các hội nghị giao ban. Ban CHQS phường đã rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đảm bảo cho ngày khám sơ tuyển.

 

Đợt sơ khám tuyển nhằm tuyển chọn những thanh niên trong độ tuổi, có trình độ văn hóa, lý lịch thân nhân rõ ràng, sức khỏe tốt, không mắc các tệ nạn xã hội như: nghiện hút, HIV, săm chàm các hình kỳ dị trên thân thể theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng cho đợt khám tuyển gọi nhập ngũ đợt 1 năm 2015 của phường.

 


Phần kết luận, kết quả các thành niên có đủ điều kiện nhập ngũ

 

Hoạt động trên nhằm thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I năm 2015, đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo tinh thần Thông tư Liên Bộ số 36 và Thông tư số 167 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).