Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức phân công cán bộ công chức quận, phường đứng điểm tại các tổ dân phố năm 2013

Sáng ngày 25/05/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phân công cán bộ, công chức quận, phường đứng điểm và tham gia sinh hoạt cùng Tổ dân phố. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; đại diện các Hội đoàn thể; 188 Tổ trưởng Tổ dân phố, 42 cán bộ công chức quận và cán bộ  phường được phân công đứng điểm.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe thông qua kế hoạch của UBND quận và phường về việc phân công cán bộ, CCVC của quận và cán bộ phường đứng điểm theo dõi và sinh hoạt với Tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Các cán bộ công chức được phân công về sinh hoạt tại tổ dân phố ngoài việc nắm bắt tình hình, còn đảm nhiệm vai trò tuyên truyền phổ biến đến nhân dân những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc quận có điều kiện sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân, cùng với UBND phường nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo quận và UBND phường chỉ đạo và xử lý các công việc kịp thời. Các đồng chí được phân công phụ trách đứng điểm các tổ dân phố cần giữ mối liên hệ thường xuyên và gắn bó với tổ dân phố, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ khu dân cư, báo cáo tình hình hoạt động và các kiến nghị của tổ dân phố cho cán bộ phụ trách tổ dân phố phường tổng hợp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết các kiến nghị của tổ dân phố kịp thời và có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)