Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai PT “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013

Sáng ngày 23/8/2013 UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS" tại cộng đồng khu dân cư giai đoạn 2012-2020 và triển khai mô hình "Khu dân cư thân thiện Môi trường" năm 2013. Đ/c Nguyễn Tri Thám-CT UBMTTQVN phường chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có đ/c Nguyễn Kim-PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Chải-Đội trưởng đội y tế dự phòng, chuyên trách PC HIV/AIDS quận Liên Chiểu, ở phường có Đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Tô Ngọc Quang-PCT UBND phường, đại diện các ban, ngành đoàn thể của phường và 33 trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS" tại cộng đồng khu dân cư và mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường" trong quá trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, với sự tham gia của tất cả cộng đồng là rất quan trọng mang tính bền vững và lâu dài góp phần nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường sống tại KDC.

Đ/c Nguyễn Tri Thám-CT UBMTTQVN phường triển khai PT "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS" và mô hình "Khu dân cư thân thiện Môi trường"

Nhằm khuyến khích mỗi người dân, đặc biệt là người bị nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm, người thường xuyên duy biến động tự giác tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn dân cư, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" giai đoạn 2012-2020. UBMTTQVN phường triển khai phong trào năm 2013, trong đó tập trung củng cố các Nhóm nòng cốt của phong trào đã triển khai tại các khu vực dân cư. Đồng thời, thành lập thêm các Nhóm nòng cốt nhằm thúc đẩy phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư. UBMTTQVN phường cũng sẽ chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình phòng chống HIV/AIDS trong các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. Phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín ở khu dân cư tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và từng hộ gia đình về phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các buổi họp tổ dân phố các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, câu lạc bộ, phát huy lực lượng nòng cốt ở cộng đồng dân cư trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 70% khu dân cư triển khai phong trào đến 2020 có 100% khu dân cư triển khai phong trào phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả tại địa phương.

Mô hinh "Khu dân cư thân thiện môi trường" là vấn đề môi trường không chỉ có thể giải quyết được tuyệt đối toàn diện và lâu dài nếu có sự tham gia của cộng đồng. UBMTTQVN phường đã xây dựng và triển khai mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường" tại các khu vực dân cư trên địa bàn phường.

Những năm qua mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường" đã mang lại hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Các khu phố đã tổ chức tổng vệ sinh, xóa các tụ điểm rác, các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định và vận động nhân dân cùng thực hiện vệ sinh trước cửa nhà, khu vực hẻm, dần trở thành nề nếp tại một số khu phố trong thời gian qua. Việc thực hiện và nhân rộng mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường" đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều hoạt động với các giải pháp sát thực tế, đã mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực môi trường, nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhằm thực hiện và nhân rộng tốt hơn mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường" cũng như định hướng của UBMTTQVN phường triển khai nhân rộng hoạt động của các khu dân cư trong thời gian tới. Hằng tuần, tháng người dân trong KDC luôn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải để xử lý, trồng cây xanh. Đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình, các điển hình về bảo vệ môi trường để tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, đồng thời thực hiện các cam kết, quy ước về bảo vệ môi trường.

Đ/c Phạm Chải-Đội trưởng đội y tế dự phòng, chuyên trách PC HIV/AIDS quận Liên Chiểu
tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về PC HIV/AIDS

Để công tác phòng chống HIV/AIDS đạt kết quả trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng nói chung, phường Hòa Khánh Bắc nói riêng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy trong chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2020. Chú trọng các nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, cũng như kiến thức về tác hại của HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh, đặc biệt đối với một số khu vực có nguy cơ cao.

Tuyên truyền về tình hình phòng chống tội phạm ma túy, tuyên truyền các nội dung  phổ biến pháp luật, kết hợp tuyên truyền vừa xây vừa chống. Bên cạnh việc lên án đấu tranh về tệ nạn ma túy, cần thường xuyên triển khai các mô hình về hoạt động phòng, chống AIDS, nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi về mại dâm và phòng, chống mại dâm; nếp sống văn minh, tình dục lành mạnh, an toàn cho công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm để đưa ra chương trình truyền thông giai đoạn 2012-2020 có hiệu quả nhất.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS được các cấp, ngành, đoàn thể trong phường triển khai thường xuyên, rộng khắp dưới nhiều hình thức, nội dung phù hợp với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; kịp thời phát hiện người mắc mới và đưa vào quản lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ lây cao về việc phòng, chống lây nhiễm HIV, gắn với việc chống phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, gần gũi động viên, giúp đỡ họ, người bị lây nhiễm cần sự cảm thông và chia sẻ của cộng đồng và xã hội, sẽ sớm xóa bỏ được sự xa lánh, kỳ thị với người nhiễm HIV, giúp họ có thêm niềm tin trong cuộc sống để tiếp tục vươn lên, sống có ích.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và sự ủng hộ của chính quyền địa phương với các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dịch vụ khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng. Củng cố nhóm nòng cốt tại cộng đồng các khu vực dân cư dựa vào mạng lưới người nhiễm HIV, trạm y tế phường, cộng tác viên dân số, tình nguyện viên, đặc biệt đề cao vai trò công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, chăm sóc và điều trị người lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn có hiệu quả nhất.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)