Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng năm 2013

Sáng ngày 8/5/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng năm 2013 về việc tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo, học sinh bỏ học, thiếu niên hư trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều năm qua phường Hòa Khánh Bắc đã có những cách làm tốt, có nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả, chương trình giảm nghèo đã được triển khai thực hiện, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể chính trị xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường giảm rất đáng kể.

Hiện nay trên địa bàn phường có 465 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo đặc biệt nhóm I có 23 hộ, nhóm II có 13 hộ, nhóm III có 54 hộ. Mặt khác, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát, đánh giá lại các đối tượng như hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo để ra phương án thoát nghèo bền vững và các cách thức triển khai chương trình về giảm nghèo; nhân rộng các mô hình thực hiện tốt việc giảm nghèo một cách bền vững.

Đ/c Phạm Trung - Cán bộ giảm nghèo phường thông qua đề án giảm nghèo năm 2013

Từ thực trạng trên, kế hoạch giảm nghèo của Ban giảm nghèo phường đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 50% so với tổng 465 hộ; các hộ thoát nghèo phải là hộ có thu nhập ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo về vật chất lẫn tinh thần. Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra, Ban giảm nghèo phường đưa ra nội dung các công việc cần phải làm là tăng cường hơn nữa vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên, Cấp ủy Chi bộ và Ban công tác Mặt trận khu vực dân cư trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Phân loại hộ nghèo theo từng nhóm và tìm nguyên nhân nghèo cụ thể của từng hộ để có những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Xây dựng các giải pháp gắn công tác giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực dân cư; tập trung thực hiện các chính sách giảm nghèo phục vụ tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó chú trọng đến các đối tượng hộ nghèo lâu năm để giúp họ tìm ra giải pháp thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề gắn với việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động đặc biệt tập trung cho các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tạo thu nhập cho người nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tổ chức họp mặt, đối thoại phổ biến các chính sách với người nghèo. Nâng cao nhận thức của người dân thông qua công tác tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của nhà nước đối với công tác giảm nghèo; hướng dẫn người nghèo cách thức làm ăn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tăng cường quản lý chặt chẽ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh công tác giám sát và đánh giá đúng thực chất công tác xét, duyệt tại các Cấp ủy Chi bộ khu vực dân cư. Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hoá công tác giảm nghèo, vận động các nguồn tài trợ từ bên ngoài, vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.

Năm 2013, trên địa bàn phường có 01 thiếu niên hư và 06 em học sinh bỏ học đang được vận động ra lớp. Trước thực trạng đó, UBND phường đã xây dựng các mô hình quản lý, giáo dục người chưa thành niên làm trái pháp luật, trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và các em học sinh nghèo bỏ học tại cộng đồng dân cư. Nhiều phong trào như "Toàn dân tham gia giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" bước đầu đem lại kết quả tốt, giúp các em nhận thức được nguyên nhân, tình trạng dẫn đến hành vi làm trái pháp luật để trở thành công dân có ích.

Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường ghi nhận Ban giảm nghèo và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã triển khai, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Để công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt hơn trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu Ban giảm nghèo phường và Cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu vực dân cư trên địa bàn cần phát huy nội lực, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xét đúng đối tượng. Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý chí phấn đấu vượt lên thoát nghèo bền vững. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của phường, đặc biệt là gia đình, trường học, cộng đồng chung tay giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường và có biện pháp phòng ngừa việc phát sinh thanh thiếu niên hư. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng sống với trẻ em làm trái với pháp luật và phòng ngừa các loại tội phạm xâm hại đến các em. Chính sự gần gũi, động viên hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường sẽ là nguồn động viên tích cực để các em tiến bộ và học tập tốt hơn. 

         Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)