Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU

Chiều ngày 14/05/2013 tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Bắc, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU Đà Nẵng. Đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, các Trưởng ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ CCVC phường tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã xây dựng và ban hành các hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Công tác phổ biến quán triệt nội dung của Chỉ thị và Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trong các cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức về cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường thông qua báo cáo tại hội nghị

Kết quả trong gần 10 năm thực hiện UBND phường không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động công khai công vụ, bảo đảm thực hiện tính công khai, minh bạch, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính được giải quyết theo đúng quy định, lòng tin người dân qua đó không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND phường đã tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phường nhằm động viên cán bộ công chức không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn được giao, sắp xếp bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao. Trong những năm qua, UBND phường tập trung thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả. Việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức đến liên hệ công tác, như giảm các thủ tục không cần thiết, thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ làm và tạo thuận lợi cho mọi người dân khi thực hiện thủ tục hành chính khi đến liên hệ công việc. Thực hiện Chỉ thị 11 và Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng được UBND phường thực hiện tốt các cán bộ, công chức phường đã không ngừng cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân.

UBND phường thường xuyên lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 11 và Nghị quyết 09 của Thành ủy vào trong các cuộc họp UBND nhằm đánh giá những mặt đã đạt được và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó chú trọng đến việc đánh giá thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCC đặc biệt là những CBCC làm việc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường. Trong gần 10 năm qua, UBND phường đã tiếp và giải quyết gần 500 lượt đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. nhưng không có trường hợp CBCC nào vi phạm các quy định của Chỉ thị 11 và Nghị quyết 09 để phải xử lý kỷ luật.

Việc thực hiện Chỉ thị số 11 và Nghị quyết số 09 của Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ công chức của phường có bước trưởng thành đáng kể, nâng cao về số lượng và chất lượng, về năng lực, trình độ, kỹ năng đã đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính từng bước chuyên nghiệp, hiện đại của một phường trung tâm của quận Liên Chiểu.

Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh trọng tâm, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Việc thực hiện Chỉ thị số 11 và Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cải cách chế độ công vụ, công chức được đẩy mạnh nhằm sớm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 11 và Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng của phường Hòa Khánh Bắc trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực đã từng bước đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Những kết quả đã đạt được có sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, sự điều hành của UBND, phối hợp của Mặt Trận và các đoàn thể của phường, và toàn thể cán bộ CCVC phường, sự đồng thuận của nhân dân trong toàn phường đã đóng góp to lớn trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)