Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

     Ngày 01/4/2014, Đảng bộ Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Lãm-Phó ban tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy phường, Trưởng ban, ngành đoàn thể của phường; toàn thể cán bộ CVVC phường và 41 cấp ủy chi bộ khu dân cư tham dự.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Việc học tập chuyên nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh cho Đảng viên, cán bộ CCVC cơ quan phường trong việc thực hiện chủ đề xuyên suốt "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị."

 

Huỳnh Văn Lãm báo cáo chuyên đề tại hội nghị

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Lãm-Phó ban tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", trong đó đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ đề trên, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản: tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện; không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật, gắn với việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong đó đi sâu giới thiệu tư tưởng, tấm gương, những việc làm cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; phương hướng, nhiệm vụ, nội dung triển khai thực hiện chuyên đề này trong năm 2014 đối với các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)