Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tập huấn Tổ dân phố Tổ tiết kiệm và vay vốn, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Sáng ngày 02/8/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị tập huấn Tổ dân phố Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu cho các đồng chí là Tổ trưởng các Tổ dân phố Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn phường, tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. Về dự buổi tập huấn có Bà Lưu Thị Nhi - Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu, Bà Trần Thị Tàu - Chuyên viên Phòng LĐTB&XH quận Liên Chiểu và 39 Tổ trưởng Tổ vay vốn, 188 Tổ dân phố trên địa bàn phường tham dự.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các Tổ trưởng Tổ dân phố được lắng nghe Bà Trần Thị Tàu - Chuyên viên phòng LĐTB&XH quận Liên Chiểu hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, trong đó hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cập nhật thông tin và quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 như tiêu chí điều tra, rà soát, phạm vi, đối tượng điều tra, rà soát và nội dung, phương pháp điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. Cũng tại buổi tập huấn, các Tổ trưởng Tổ dân phố tham dự lớp tập huấn còn được hướng dẫn các bước tiến hành điều tra, rà soát và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2013 theo các biểu mẫu quy định.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ phụ trách giảm nghèo phường, các Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường những kiến thức và hiểu biết cơ bản về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, từ đó áp dụng vào việc điều tra, rà soát tại thực tế địa phương để làm cơ sở cho việc xây dựng, thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của thành phố.

Bà Lưu Thị Nhi - Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu
triển khai chương trình tín dụng tại Ngân hàng CSXH

Tại buổi tập huấn, Bà Lưu Thị Nhi - Giám đốc Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu triển khai chương trình tín dụng tại Ngân hàng CSXH cho các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn và giới thiệu một số nội dung gồm: Chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH; tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý nguồn vốn. Ngoài ra, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn còn được cán bộ Ngân hàng CSXH giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin vay vốn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để các Tổ tiết kiệm vay vốn được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, qua đó giúp các cấp hội cơ sở quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH, từ đó các hội viên sẽ tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ các chương trình này, đến nay nhiều hộ dân trong tổ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)