Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VPKG)

    Sáng ngày 22/03/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan phường. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có: Đồng chí Đặng Ngọc Nhân-Bí thư, CT UBND phường, đại diện công ty Unitech, và toàn thể cán bộ CCVC phường tham dự.

 
   

Toàn cảnh buổi tập huấn

    Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác điều hành quản lý văn bản của toàn thể cán bộ CCVC phường, lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các hoạt động tác nghiệp sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên mạng Intenet (VPKG) đối với cán bộ công chức, viên chức phường cần tập trung nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận để sử dụng thành thạo, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

    Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng hiệu quả xử lý, quản lý được toàn bộ văn bản, phân phối và phân công xử lý văn bản nhanh chóng, tìm kiếm văn bản dễ dàng, chính xác. Tạo môi trường làm việc liên kết giữa các lãnh đạo, trưởng bộ phận, chuyên viên để trao đổi thông tin. Theo đó, đây là một phần mềm quản lý văn bản và điều hành công tác quản lý của người lãnh đạo, giải quyết công việc trong cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức về các kỹ năng cơ bản về quy trình sử dụng phần mềm trên máy tính từ khâu tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, cách phân chia trạng thái sử lý văn bản, cập nhật văn bản đến, văn bản đi; Các kỹ năng cơ bản trong xử lý văn bản trên phần mền quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành quản lý, lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các hoạt động tác nghiệp của toàn thể cán bộ công chức.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)