Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU năm văn hóa văn minh đô thị năm 2015

      UBND, UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015". Về dự có đ/c Nguyễn Tri Thám-CT UBMTTQVN phường, đ/c Phan Văn Đại-PCT UBND phường, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, tổ trưởng dân phố khu dân cư trên 02 tuyến đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Lương Bằng.

 

Hội nghị triển khai

 

      Đồng chí Phan Văn Đại, PCT UBND phường quán triệt, triển khai Chỉ thị 43 nêu rõ chủ trương thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", trong đó nhấn mạnh 7 nội dung chủ yếu và tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là Đảm bảo an toàn giao thông; Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; Đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Xóa quảng cáo, rao vặt trên trụ điện, bờ tường sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, ứng xử trong công việc. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện "Năm văn hóa văn minh đô thị 2015" trên địa bàn phường.

 

LLQTĐT phường ra quân thu các vật dụng

kinh doanh buôn bán sai quy định

 

     Phát biểu hưởng ứng tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 43-CT/TU, đ/c Nguyễn Tri Thám-Chủ tịch UBMT TQVN phường kêu gọi mỗi người dân trên địa bàn phường hãy hành động ngay từ bây giờ, trong đó cán bộ Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu đi đầu; các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, cho dù là những việc làm nhỏ nhất nhưng có ý nghĩa lớn, sẽ là những hình ảnh đẹp, rất đáng trân trọng góp một phần vào sự thành công của việc triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".

 

Đoàn thanh niên tháo dỡ quảng cáo rao vặt trái quy định

 

     Tại Hội nghị UBND và UBMTTQVN phường phối hợp khảo sát thực trạng 02 tuyến đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Lương Bằng giữa 11 Bí thư Chi bộ khu dân cư, 33 tổ dân phố, 11 ban công tác Mặt trận với nhiệm vụ giúp lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm, tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến văn hóa, văn minh đô thị cho lãnh đạo UBND phường với 02 tuyến đường trên: Thực trạng có 79 biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, 63 trụ điện dán quảng cáo rao vặt, 07 cây xanh có treo biển quảng cáo, 23 điểm lẫn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, 07 mái hiên cố định và 502 mái hiên di động lấn chiếm vỉa hè, 08 cây cảnh chiếm lối đi trên vỉa hè.

 

Hội CCB và công an phường ra quân vận động

nhắc nhở các hộ dân kinh doanh buôn bán

 

     Đồng chí Phan Văn Đại-PCT UBND phường đề nghị các đ/c Bí thư Chi bộ chỉ đạo các chi hội đoàn thể, Trưởng ban CTMT khu dân cư, Tổ trưởng TDP phổ biến các nội dung về xây dựng NSVH – VMĐT vệ sinh môi trường, triển khai quy ước về NSVH-VMĐT ở cộng đồng và nơi công cộng; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của "Năm văn hóa, văn minh đô thị", đặc biệt là yếu tố chung sức đồng lòng của toàn người dân, sự gương mẫu của cán bộ rất quan trọng, vì vậy việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức, hành động để từng người dân đều có trách nhiệm, thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quyết định sự thành công của việc triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trên địa bàn phường.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)