Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc sơ kết 9 tháng và giao ban quý III năm 2014.

Sáng ngày 1/10, Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc hội nghị sơ kết 9 tháng và giao ban quý III năm 2014.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp của phường đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thu ngân sách đạt trên 5 tỷ, các loại quỹ được các tổ dân phố hoàn thành sớm các chỉ tiêu với số tiền trên 920 triệu đồng. Tổ chức rà soát nắm tình hình các hộ nghèo và tiến hành giải ngân trên 200 triệu đồng hỗ trợ các hộ làm kinh tế. Ban ATGT thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự khu vực dân cư và những trục đường trọng điểm. Kiểm tra công tác quản lý và PCCR, vận động được 8 khu dân cư có 100% hộ dân trang bị dụng cụ PCCC tại nhà. Trong công tác hành chính, phường đã giải quyết trên 2.100 thủ tục thuộc thẩm quyền, không có hồ sơ tồn đọng. Tình hình ANCT ổn định không có vấn đề phức tạp xảy ra. Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, triển khai hiệu quả nhiệm vụ PCCC, PCLB, đảm bảo công tác xóa nghèo và ổn định tình hình ANTT.

 

Bình Phạm.