Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc Ra quân tháo dỡ bạt quay, mái hiên di động trên địa bàn phường

      Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của UBND phường Hòa Khánh Bắc Về việc triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc.

       Với sự quyết tâm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường thực hiện nghiêm Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng. Sáng ngày 20/3/2015, Đồng chí Phan Văn Đại-PCT UBND phường Chủ trì buổi gặp mặt vận động các hộ dân mặt tiền trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Âu Cơ viết cam kết tự giác thực hiện tháo dỡ mái che, bật quay mái hiên di động nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị theo đúng Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

        Sáng ngày 23/3/2015, lãnh đạo UBND phường cùng Ban chỉ đạo 43 của phường và các lực lượng Công an, Dân quân, Văn hóa xã hội, Quy tắc đồng loạt ra quân tháo dỡ.

 

LL quy tắc đô thị phường tháo dỡ mái hiên

di động tại tuyến đường Âu Cơ

 

     Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của lãnh đạo địa phương, qua một ngày ra quân các tổ đã đã thực hiện tháo dỡ 05 mái che, bật quay mái hiên di động, còn lại các hộ gia đình viết cam kết tự tháo dỡ.

        Đồng chí Phan Văn Đại-PCT UBND phường tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của phường tiếp tục vận động, các hộ mặt tiền trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng tự tháo dỡ thực hiện đúng chủ trương cấp trên đảm bảo đường thông, hè thoáng trên địa bàn phường hướng đến kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3/1975-29/3/2015.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)