Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Sáng ngày 1/6/2014, toàn thể cán bộ CCVC phường Hòa Khánh Bắc và các ban ngành, đoàn thể, khu vực dân cư trên địa bàn phường ra quân hương ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 tại tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc.

 


Địa điểm Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6
tại đường Nguyễn Sinh Sắc

 

Chủ đề của Ngày môi trường thế giới "Hãy hành động để ngăn nước biển dâng" hướng tới chủ đề rộng lớn là biến đổi khí hậu và tác động của nó. Và chiến dịch ra quân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam "Chung tay bảo vệ đại dương xanh", với nhận thức tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sống, môi trường làm việc, phường Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng khoảng 200 người, có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

 

Trong thời gian qua, các hoạt động bảo vệ môi trường được UBND phường và các ban, ngành đoàn thể khu vực dân cư trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc đã và đang triển khai hiệu quả, như việc quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới Đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, người thân trong gia đình về ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hình thành ý thức, trách nhiệm và thái độ, hành vi ứng xử thân thiện với môi trường.

 


Cán bộ CCVC và ban, ngành đoàn thể khu vực dân cư trên địa bàn phường tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

 

Vì vậy, mỗi cá nhân và tổ chức đều thể hiện vai trò và trách nhiện của mình trong việc bảo vệ môi trường qua các hoạt động như tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, thu gom, xử lý và tái chế rác thải, hạn chế phát thải và sử dụng năng lượng sạch, nguyên liệu thân thiện với môi trường. Hơn bao giờ hết, tất cả mọi người cần ý thức được rằng phải liên kết để cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

(Người đăng: tuanhn).