Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6

     Sáng ngày 6/6/2015, Toàn thể cán bộ CCVC phường Hòa Khánh Bắc và ban ngành, đoàn thể khu vực dân cư ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 dọc tuyến đường Nguyễn Chánh đến khu du lịch Xuân Thiều (đường Nguyễn Tất Thành). Với chủ đề của Ngày môi trường thế giới "Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững". Và chiến dịch ra quân ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam "Chung tay bảo vệ đại dương xanh".

 

Địa điểm Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng

ngày môi trường thế giới 5/6 tại đường Nguyễn Tất Thành

 

      Chủ đề của Ngày môi trường thế giới " Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững " hướng tới chủ đề rộng lớn là biến đổi khí hậu và tác động của nó. Và chiến dịch ra quân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam "Chung tay bảo vệ đại dương xanh", với nhận thức tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sống, môi trường làm việc, phường Hòa Khánh Bắc ra quân hưởng ứng gần khoảng 250 người có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; Các tổ chức chính trị xã hội phường, toàn thể nhân dân trên địa bàn phường trong thời gian qua các hoạt động bảo vệ môi trường được cán bộ CCVC phường và các ban, ngành đoàn thể khu vực dân cư trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc đã và đang triển khai thiết thực hiệu quả phần việc quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hình thành ý thức, trách nhiệm và thái độ, hành vi ứng xử thân thiện với môi trường.

 

Cán bộ CCVC phường tham gia

hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

 

      Vì vậy, mỗi cá nhân và tổ chức đều có thể, thể hiện vai trò và trách nhiện của mình trong việc bảo vệ môi trường qua các hoạt động như tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, thu gom, xử lý và tái chế rác thải, hạn chế phát thải và sử dụng năng lượng sạch, nguyên liệu thân thiện với môi trường, hơn bao giờ hết, tất cả mọi người cần ý thức được rằng phải liên kết để cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)