Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc ra mắt Tổ công tác cai nghiện ma túy năm 2014.


Toàn cảnh lễ ra mắt tổ công tác cai nghiện phường

 

Đây là tổ chức quần chúng tự nguyện tập hợp những người sau cai nghiện trên địa bàn phường nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời giúp người sau cai nghiện sớm hòa nhập cộng đồng.

 

Tổ công tác cai nghiện ma túy phường Hòa Khánh Bắc là một hình thức hoạt động xã hội tự nguyện, các thành viên trong tổ có cùng nguyện vọng phòng, chống tệ nạn ma túy, đặc biệt là tập hợp những người nghiện ma túy đã, đang và sẽ thực hiện cai nghiện ma túy và các gia đình có người nghiện ma túy. Câu lạc bộ hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho quần chúng nhân dân và người nghiện ma túy, gia đình có người nghiện ma túy hiểu về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng chống và cai nghiện ma túy, nâng cao tinh thần tương trợ lẫn nhau trong quá trình cai nghiện, đồng thời là nơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho những thành viên tham gia.

 

Tại lễ ra mắt, Tổ công tác cai nghiện phường gồm 7 thành viên và thông qua quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên tham gia, định kỳ tổ chức sinh hoạt cũng như các hoạt động thường niên của tổ công tác.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).