Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc ra mắt Câu lạc bộ công tác xã hội phòng, chống tội phạm

     Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức buổi ra mắt Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm. Việc ra đời Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án số: 1571/ĐA-STP ngày 11/10/2013 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về việc sáp nhập một số mô hình Câu lạc bộ tuổi trẻ Phòng, chống tội phạm (Câu lạc bộ 09), CLB quản lý sau cai nghiện, Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Toàn cảnh lễ ra mắt CLB phòng, chống tội phạm

 

     Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm của phường Hòa Khánh Bắc được thành lập gồm 01 Chủ nhiệm Câu lạc bộ do đồng chí Tô Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường; 01 Phó chủ nhiệm do đồng chí Nguyễn Công Mỹ-Bí thư Đoàn Thanh niên và 14 thành viên là Trưởng các ban, ngành đoàn thể, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch, Công an, Trạm y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài truyền thanh phường.

 

Các thành viên CLB công tác xã hội

 và phòng, chống tội phạm phường Hòa Khánh Bắc

     

     Nhiệm vụ của Câu lạc bộ là Tuyên truyền pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư; Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại phường (tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS; tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn như: xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử; tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, các đối tượng hoàn lương ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng).

 

     Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hàng quý, chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế, bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ; đưa ra các giải pháp thiết thực, đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)