Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ.

Sáng ngày 18/01/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ.

 

Về dự lễ có đ/c Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên DK BCH TW Đảng, UVTVTU, PCT UBND thành phố Đà Nẵng; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UVTVTU, CT UBMTTQVN thành phố, đ/c Dương Quốc Viêt - PCN UBKT Thành ủy, đ/c Nguyễn Kim Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban TĐKT thành phố, cùng các lãnh đạo, cơ quan chuyên môn Sở Nội vụ, Ban TĐKT thành phố; ở quận có đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Nguyễn Hữu Tịnh - UVTV, CN UBKT Quận ủy Liên Chiểu, Thường vụ đứng điểm Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc, đ/c Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND quận Liên Chiểu, các lãnh đạo, cơ quan chuyên môn quận Liên Chiểu, các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT; ở phường có đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, Bà Dương Thị Thanh Thủy - PBT Đảng ủy, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, các lãnh đạo, cán bộ phường qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ CCVC phường, lãnh đạo các phường bạn trên địa bàn quận Liên Chiểu, cấp ủy chi bộ khu vực dân cư tham dự.

 


Toàn cảnh buổi lễ đón Huân chương Lao động hạng III

 

Phát huy truyền thống cách mạng trong suốt 05 qua (2008 - 2012), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn để vươn lên, giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Cán bộ và nhân dân phường luôn đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của phường. Qua các hoạt động, hệ thống tổ chức cơ sở ngày càng nâng cao; chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả và sâu rộng, đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới.

 

Ghi nhận những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, năm 2013 Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc, qua đó tạo thêm niềm tin và động lực, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, truyền thống anh hùng cách mạng trong nhân dân quyết tâm tiếp tục xây dựng phường Hòa Khánh Bắc mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh trong những năm tiếp theo.

 


Đ/c Đặng Ngọc Nhân-Bí thư, Chủ tịch UBND phường phát biểu

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường đã thay mặt cán bộ và nhân dân trong phường cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong thành phố đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ phường Hòa Khánh Bắc trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nhấn mạnh: Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và Cờ thi đua của Chính phủ là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, niềm tự hào và vinh dự to lớn của cán bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triền nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền nhân dân đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong những năm tiếp theo Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc tiếp tục đoàn kết, tập trung vượt khó, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để đưa phường Hòa Khánh Bắc là phường trung tâm của quận Liên Chiểu.

 


Đ/c Hồ Quý Đức - Trưởng phòng Tổng hợp Ban TĐKT thành phố Đà Nẵng
đọc quyết định tặng Huân chương và Cờ

 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Quý Đức - Trưởng phòng Tổng hợp Ban TĐKT thành phố Đà Nẵng đã đọc quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hòa Khánh Bắc.  

 


Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu phát biểu

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trở thành một trong những phường có tốc độ phát triển kinh tế đi đôi với an sinh xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự phát triển chung của quận Liên Chiểu. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân phát huy nỗ lực hơn nữa thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố và phát triển khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ rương của Đảng, tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, đề ra những nghị quyết đúng đắn, sát thực, có lý tưởng cao đẹp, trung thành tuyệt đối với Đảng, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).