Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc đối thoại với hộ nghèo tìm giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2014

     Để nắm bắt hoàn cảnh và tâm tư nguyện vọng, chăm lo giúp đở cho các hộ nghèo và giúp họ thoát nghèo bền vững, là việc làm nhân đạo thiết thực, tiêu chí và mục tiêu của phường Hòa Khánh Bắc. Những năm qua UBND Hòa Khánh Bắc đã có những cách làm hay, sáng tạo, vận dụng hiệu quả vào thực tế với các mô hình phong phú đa dạng đối với từng hộ nghèo để họ ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2014, UBND phường chia thành 4 đoàn đã tổ chức đối thoại trực tiếp tại gia đình đối với 244 hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động thuộc nhóm 1, nhóm 2 trên địa bàn phường, làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo quận và phường xem xét hỗ trợ, giúp đỡ phương tiện sinh kế làm ăn, hỗ trợ việc làm trong năm 2014.

 

Lãnh đạo UBND phường, cấp ủy chi bộ và hội đoàn thể KDC

đối thoại trực tiếp tại nhà các gia đình hộ nghèo

 

     Thành phần đối thoại gồm: Đại diện Thường trực UBND, UBMTTQVN phường; Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" LĐTB và Xã hội phường; Đại diện các ban, ngành đoàn thể, ban giảm nghèo phường và cán bộ phụ trách giảm nghèo phường. Đối tượng đối thoại là chủ hộ hoặc thành viên có khả năng lao động của hộ đặc biệt nghèo nhóm 1, nhóm 2 trong danh sách quản lý của quận, phường. Đồng chí Tô Ngọc Quang-PCT UBND phường làm trưởng đoàn.

 

     Việc tổ chức đối thoại với hộ nghèo và phân công các thành viên Ban giảm nghèo của phường theo dõi giúp đở, đã tạo cho từng hộ nghèo nói lên hoàn cảnh cũng như bày tỏ tâm tư nguyện vọng, mong muốn của mình. Thông qua đó, Ban giảm nghèo hiểu rõ hơn đời sống của người nghèo và có sự hỗ trợ thiết thực phù hợp với từng hoàn cảnh để có sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chia sẻ của cộng đồng.

 

     Thông qua đối thoại hộ nghèo, phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp với mục tiêu thoát nghèo. Trong đó giải pháp hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất gắn với giải quyết việc làm là giải pháp có hiệu quả để thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, đối với những hộ nghèo có lao động nhưng chưa có việc làm ổn định, thì việc giúp cho họ phương tiện sinh kế là thiết thực, đây cũng là giải pháp mang tính bền vững nhất.

 

     Với phương pháp trao đổi trực tiếp giữa Đoàn đối với lần lượt từng hộ gia đình trên tinh thần chia sẻ và cầu thị. Theo đó, có thể thấy nguyên nhân dẫn đến nghèo của những hộ này là do đau ốm, bệnh tật thường xuyên, thiếu vốn, thiếu kiến thức làm kinh tế và không có việc làm ổn định. Đoàn đã ghi nhận nguyện vọng của các hộ đặc biệt nghèo mong muốn được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vốn để buôn bán; kinh phí khám, chữa bệnh; học bổng cho con học tập; sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, bắt điện, nước sạch; các công cụ, phương tiện lao động: Xe máy, xe đạp, máy xay nước mía để hỗ trợ việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hầu hết các hộ gia đình rất vui mừng khi được các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm giúp đỡ về mọi mặt từ vật chất lẫn tinh thần trong thời gian qua. Trước những nguyện vọng chính đáng và quyết tâm vươn lên của các hộ nghèo, lãnh đạo phường Hòa Khánh Bắc đã cam kết sẽ có sự giúp đỡ phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình cụ thể để các hộ nghèo có thể vươn lên thoát nghèo.

 

     Mục đích đối thoại lần này nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ và tạo điều kiện cho hộ nghèo nói lên ý kiến nguyện vọng của bản thân gia đình làm gì để có cơ hội thoát khỏi hộ nghèo đặc biệt khó khăn; nhu cầu cụ thể cần giúp đỡ của hộ nghèo. Mặt khác, để các hộ sử dụng đồng vốn hỗ trợ đúng mục đích, UBND phường và các Hội đoàn thể ủy thác như: Hội Nông dân, Hội LH phụ nữ, Đoàn thanh niên giúp đỡ và giám sát việc sử dụng vốn. Điều này sẽ tăng cường trách nhiệm của chính quyền và gắn chặt mối quan hệ của gia đình được hỗ trợ với đoàn thể, chính quyền địa phương nhằm đưa 244 hộ trên thoát nghèo bền vững trong thời gian nhất định.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)