Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc kỷ niệm trọng thể 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

     Sáng ngày 30/12015 Đảng bộ Hòa Khánh Bắc tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015. Về dự lễ kỷ niệm có Đ/c Nguyễn Hữu Tịnh-UVBTV, Trưởng ban kiểm tra Đảng quận Liên Chiểu, đ/c Nguyễn Ẩn-Phó ban tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu, ở phường đ/c Đặng Ngọc Nhân-Bí thư, CT UBND phường, BTV, BCH Đảng ủy phường, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN phường và các cấp ủy chi bộ khu dân cư dự lễ.

 

                                                  Toàn cảnh lễ kỷ niệm

 

     Trải qua chặng đường lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng thành, với những mốc son chói lọi, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 

     Trong thời kỳ xây dựng đất nước, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

     Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Ôn lại chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)